Thursday, 26 July 2012

Ka hmangaih che

Satu : Lalrindiki Khiangte (Daduhi)

Engtin ngai ve ang che maw?
Hlan che ila hmangaih biahthu;
Min dem lawng che aw lungrun
Ka hmangaih che

Thinlai ruk ah,
Engdang ka dawn ngailo;
Nang chauh ka vei,
Ka vei thin che.


I hmangaih anka nem lo chu,
Lung tiawi tu an awm silo;
Min zawtla ka suih lungrun,
Ka hmangaih che.

Ariang hi min nghilh lo la
Suihlung len perhkhuang rimawiin
Duhaisam zai aw mawi nen
Ka nghilh lawng che.


1 comment: