Friday, 20 July 2012

Khaw thianghlim Jerusalem

Phuahtu: Biakdika (BDa)
Satu: Rebecca Saimawii


Zan hi a ral ang a,
Chatuanin khua a vâr ang;
Hnehna puan var sinin,
La Isua a lo kal dâwn e.

Khaw Thianghlim Jerusalem-ah chuan,
Isua tlante kan châwl ang;
Nunna Lallukhum chu khumin,
Ní angin kan êng tawh ang.


Ni leh thlaah te khian,
Chhinchhiahnate kan hmu ang;
A hun a thleng dâwn ta,
Muhilte an tho leh dâwn e.

Hrehawm leh natna te,
Tâmte pawh lo tla mahse;
Chhûm zingah Isua nên,
Vân lam hawiin kan lêng tawh ang.


No comments:

Post a Comment